Sunday, January 13, 2013

அசைவுகள் ...


உன்னுடைய சின்ன சின்ன 
அசைவுகள் கூட ...
என்னை யோசிக்கவும் 
கோபிக்கவும் வைக்கையில் ...
புரிந்தது ...
என்னுடைய சின்ன சின்ன 
அசைவுகள்...
ஆனந்தத்திற்கும் 
பூகம்பத்திற்கும் ...
வழி வகுக்கும் என்று ...!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

உங்கள தானுங்க ...


இங்கே வந்து சென்றதற்கான கால்தடத்தை(COMMENTS) விட்டு செல்லுங்கள் ...

அதுவே என் கவிதைகளுக்கான கெளரவம் ...!!!